UNEXPAND(1) Opdrachten voor gebruikers UNEXPAND(1)

unexpand - converteer witruimte naar tabs

unexpand [OPTIE]... [BESTAND]...

Stuurt elk BESTAND naar standaard uitvoer met witruimte geconverteerd naar tabs.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

alle witruimte omzetten, niet alleen die aan het begin van de regel
alleen witruimte aan het begin omzetten (gaat boven -a)
te gebruiken tabstop in plaats van 8 (activeert -a)
gebruik een komma gescheiden lijst van tabstops. De laatst gespecificeerde positie mag worden vooraf gegaan met '/' om een tabstop te specificeren voor gebruik na de laatste expliciet opgegeven tabstop. Ook kan een '+' als voorvoegsel gebruikt worden om de resterende tab stops relatief ten opzichte van de laatste tab stop te bepalen in plaats van ten opzichte van de eerste kolom.
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Geschreven door David MacKenzie.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

expand(1)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/unexpand
of lokaal via: info '(coreutils) unexpand invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

April 2023 GNU coreutils 9.3