SLEEP(1) Polecenia użytkownika SLEEP(1)

sleep - pauzuje przez podany czas

sleep LICZBA[PRZYROSTEK]...
sleep OPCJA

Pause for NUMBER seconds. SUFFIX may be 's' for seconds (the default), 'm' for minutes, 'h' for hours or 'd' for days. NUMBER need not be an integer. Given two or more arguments, pause for the amount of time specified by the sum of their values.

wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez Jima Meyeringa i Paula Eggerta.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

sleep(3)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/sleep
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) sleep invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

kwiecień 2023 GNU coreutils 9.3