SLEEP(1) Polecenia użytkownika SLEEP(1)

sleep - pauzuje przez podany czas

sleep LICZBA[PRZYROSTEK]...
sleep OPCJA

Pauzuje przez podaną LICZBĘ sekund. PRZYROSTEK może przyjąć wartości: s - sekundy (domyślnie), m - minuty, h - godziny i d - dni. LICZBA nie musi być całkowita. Jeśli podanych jest kilka argumentów, pauzuje przez czas określony sumą ich wartości.

wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez Jima Meyeringa i Paula Eggerta.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

sleep(3)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/sleep
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) sleep invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4