SLEEP(1) Кориснички команди SLEEP(1)

ИМЕ

sleep - delay for a specified amount of time

СИНОПСИС

sleep NUMBER[SUFFIX]...
sleep ОПЦИЈА

ОПИС

Pause for NUMBER seconds. SUFFIX may be 's' for seconds (the default), 'm' for minutes, 'h' for hours or 'd' for days. NUMBER need not be an integer. Given two or more arguments, pause for the amount of time specified by the sum of their values.

прикажи ја оваа помош и излези
прикажи информации за верзија и излези

АВТОР

Напишано од Jim Meyering и Paul Eggert.

РЕПОРТИРАЊЕ НА ГРЕШКИ

Онлајн помош за GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Репортирање на грешки и проблеми со преводот на https://translationproject.org/team/mk.html

АВТОРСКИ ПРАВА

Авторски права © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца GPLv3+: GNU GPL верзија 3 или покасно https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ова е слободен софтвер: вие сте слободни да го промените или да го дистрибуирате. Нема НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, до степен дозволен од закон.

ВИДЕТЕ ИСТО

sleep(3)

Цела документација https://www.gnu.org/software/coreutils/sleep
или достапна покално преку: info '(coreutils) sleep invocation'

ПРЕВОД

Македонскиот превод на оваа рачна страница е создаден од Kristijan Velkovski <me@krisfremen.com>

Овој превод е слободна документација; ве молиме да погледнете во GNU Генералната Јавна Лиценца верзија 3(GPLv3) или покасно за условите на копирање и дистрибуција. Нема ЛЕГАЛНА ОДГОВОРНОСТ.

Ако најдете грешка во преводот на овој прирачник, ве молиме пишете на Kris Fremen.

јануари 2024 година GNU coreutils 9.4