SLEEP(1) Användarkommandon SLEEP(1)

sleep — vänta en angiven tid

sleep ANTAL[ÄNDELSE]...
sleep FLAGGA

Gör paus i ANTAL sekunder. ÄNDELSE kan vara ”s” för sekunder (standardval), ”m” för minuter, ”h” för timmar eller ”d” för dagar. ANTAL behöver inte vara ett heltal. Med två eller flera argument, gör paus så länge som summan av dem anger.

visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Skrivet av Jim Meyering och Paul Eggert.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

sleep(3)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/sleep
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) sleep invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4