SLEEP(1) Brukerkommandoer SLEEP(1)

sleep - delay for a specified amount of time

sleep ANTALL[SUFFIKS]...
sleep VALG

Ta en pause i valgt ANTALL sekunder. SUFFIKS kan være «s» for sekunder (standard), «m» for minutter, «h» for timer eller «d» for dager. ANTALL kan ha desimaler. Hvis du bruker to eller flere argumenter, varer pausen tilsvarende summen av argumentenes verdi.

Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Skrevet av Jim Meyering og Paul Eggert.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

sleep(3)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/sleep
eller lokalt: info '(coreutils) sleep invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4