NICE(1) Opdrachten voor gebruikers NICE(1)

nice - voer een programma met aangepaste prioriteit uit

nice [OPTIE] [COMMANDO [ARGUMENT]...]

Voert het gegeven COMMANDO uit met een aangepaste prioriteit; als geen COMMANDO gegeven is, dan de huidige prioriteit tonen. Prioriteitswaarden lopen van -20 (krijgt meeste tijd) tot 19 (minste tijd).

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

dit getal (standaard 10) optellen bij de prioriteit
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Opmerking: Uw shell kan een eigen versie van nice hebben, die gewoonlijk prevaleert boven de hier beschreven versie. Kijk in de documentatie van uw shell voor details over de ondersteunde opties.

125
Als het nice commando zelf faalt
126
als COMMANDO werd gevonden maar niet kan worden aangeroepen
127
Als COMMANDO niet werd gevonden
-
de beëindigings status van COMMANDO anders

Geschreven door David MacKenzie.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

nice(2), renice(1)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/nice
of lokaal via: info '(coreutils) nice invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4