NICE(1) Användarkommandon NICE(1)

nice — kör ett program med modifierad schemaläggningsprioritet

nice [FLAGGA] [KOMMANDO [ARG]...]

Kör KOMMANDO med justerat nice-värde, vilket påverkar processens schemaläggning. Utan KOMMANDO skrivs nuvarande nice-värde. Nice-värden går från -20 (mest gynnsamt för processen) till 19 (minst gynnsamt för processen).

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Lägg till heltalet N till nice-värdet (10 som standard).
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

OBS: ditt skal kan ha sin egen version av nice, som ofta ersätter versionen som beskrivs här. Se dokumentationen för ditt skal för detaljer om valen det stödjer.

125
om kommandot nice självt misslyckas
126
om KOMMANDO hittas men inte kan startas
127
om KOMMANDO inte finns
-
annars slutstatus från KOMMANDO

Skrivet av David MacKenzie.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

nice(2), renice(1)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/nice
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) nice invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4