NICE(1) Brukerkommandoer NICE(1)

nice - run a program with modified scheduling priority

nice [VALG] [KOMMANDO [ARG]...]

Kjør en KOMMANDO med en bestemt prioritet («niceness»). Hvis ingen KOMMANDO er valgt, skrives gjeldende prioritetsfaktor ut. Laveste faktor er -20, og høyeste er 19.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Juster prioriteten opp N antall enheter (standard: 10).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

MERK: det er mulig at skallet ditt bruker en egen versjon av nice, som ofte er nyere enn versjonen som beskrives her. Les dokumentasjonen for skallet for mer informasjon om hvilke valg som støttes.

125
if the nice command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

Skrevet af David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

nice(2), renice(1)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/nice
eller lokalt: info '(coreutils) nice invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4