NICE(1) Příručka uživatele NICE(1)

nice - spustí program se změněnou prioritou

nice [VOLBA] [PŘÍKAZ [ARG]...]

Spustí PŘÍKAZ s pozměněnou hodnotou nice, což ovlivní plánování procesů. Bez PŘÍKAZU vypíše aktuální hodnotu. Rozsah hodnoty nice je od -20(nejpříznivější pro proces) do 19 (nejméně příznivé pro proces).

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

přidat zadanou hodnotu N (celé číslo) k prioritě příkazu; výchozí hodnota N je 10.
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu nice, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

125
if the nice command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

Napsal David MacKenzie.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

nice(2), renice(1)

Úplná dokumentace je na https://www.gnu.org/software/coreutils/nice
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) nice invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Leden 2024 GNU coreutils 9.4