MKTEMP(1) Brukerkommandoer MKTEMP(1)

mktemp - create a temporary file or directory

mktemp [VALG]... [MAL]

Lag en midlertidig, trygg fil eller mappe, og skriv ut navnet på den. MAL må inneholde minst tre «X»-er på rad i siste komponent. Hvis MAL ikke velges, brukes «tmp.XXXXXXXXXX» som implisitt valg av --tmpdir. Filer lages med u+rw, og mapper med u+rwx, fratrukket umask-restriksjoner.

Lag mappe i stedet for fil.
Ikke lag noe, men bare skriv ut et navn (usikkert).
Ikke gi diagnotiske meldinger om feil ved oppretting av filer eller mapper.
Legg til SUFF i MAL. SUFF kan ikke inneholde skråstrek(er). Dette valget brukes implisitt hvis MAL ikke slutter på X.
Tolk MAL innenfor MAPPE. Hvis MAPPE ikke er angitt, brukes $TMPDIR hvis den har en verdi. Ellers brukes /tmp. MAL kan ikke være et absolutt navn med dette valget. MAL kan inneholde skråstrek her, i motsetning til -t, men mktemp lager bare den endelige komponenten.
Tolk MAL som en enkeltfilkomponent, innenfor en mappe. Her brukes $TMPDIR hvis den har en verdi, evt. mappa som er gitt via -p. Ellers brukes /tmp [foreldet funksjon].
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Skrevet av Jim Meyering og Eric Blake.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

mkstemp(3), mkdtemp(3), mktemp(3)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/mktemp
eller lokalt: info '(coreutils) mktemp invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4