MKTEMP(1) Polecenia użytkownika MKTEMP(1)

mktemp - tworzy plik lub katalog tymczasowy

mktemp [OPCJA]... [SZABLON]

Bezpiecznie tworzy plik lub katalog tymczasowy i wypisuje jego nazwę. SZABLON musi zawierać przynajmniej 3 kolejne znaki X w swej ostatniej części. Jeśli nie podano SZABLONU, używana jest nazwa tmp.XXXXXXXXXX oraz włączana jest opcja --tmpdir. Pliki są tworzone z uprawnieniami u+rw, katalogi u+rwx minus uprawnienia z umask.

tworzy katalog zamiast pliku
niczego nie tworzy, wypisuje jedynie nazwę (ryzykowne)
wyłącza komunikaty diagnostyczne o błędach przy tworzeniu plików lub katalogów
dodane PRZYROSTEK do SZABLONU. Nie może on zawierać ukośnika. Opcja jest włączana automatycznie, jeśli SZABLON nie kończy się X.
interpretuje SZABLON względem KATALOGU. Jeśli KATALOG nie zostanie podany, używa zmiennej $TMPDIR jeśli jest ustawiona, a w przeciwnym wypadku katalogu /tmp. Jeśli korzysta się z tej opcji, to SZABLON nie może być ścieżką bezwzględną. Inaczej niż przy użyciu opcji -t, SZABLON może zawierać ukośniki, ale mktemp utworzy tylko ostatni, wydzielony nimi, składnik nazwy.
interpretuje SZABLON jako pojedynczy składnik nazwy pliku w odniesieniu do katalogu: $TMPDIR jeśli ta zmienna jest ustawiona, katalogu określonego opcją -p, a jeśli go nie podano - /tmp [przestarzałe]
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez i Jima Meyeringa i Erica Blake.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

mkstemp(3), mkdtemp(3), mktemp(3)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/mktemp
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) mktemp invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4