ÚVOD(3) Linux - příručka programátora ÚVOD(3)

intro - Úvod do knihovních funkcí

Tato kapitolka popisuje všechny knihovní funkce kromě těch, které byly popsány v kapitole 2 (volání jádra). V této kapitolce jsou různé skupiny funkcí, které jsou odlišeny písmenem, které je přidáno za číslo kapitolky:
(3C)
Tyto funkce, funkce z kapitolky 2 a z kapitolky 3S, jsou obsaženy v standardní knihovně jazyka C, která je standardně používána kompilátorem cc(1)
(3S)
Tyto funkce jsou součástí knihovny stdio(3S). Jsou obsaženy ve standardní knihovně jazyka C - libc.
(3M)
Tyto funkce jsou obsaženy v matematické knihovně libm. Tato knihovna je standardně používána překladačem f77(1). Kompilátor jazyka C cc(1) potřebuje pro její použití volbu -lm.
(3F)
Tyto funkce jsou součástí knihovny jazyka FORTRAN - libF77. Chcete-li ji použít, nemusíte použít žádný speciální přepínač.
(3X)
Různé jiné knihovní funkce. Manuálové stránky obsahují i jména knihoven v nichž jsou obsaženy.

Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví každé manuálové stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od stránky lišit.

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
26.prosince 1996 Linux