PO4A-TRANSLATE.1P(1) User Contributed Perl Documentation PO4A-TRANSLATE.1P(1)

po4a-translate - konwertuje plik PO z powrotem do formatu dokumentacji

po4a-translate -f fmt -m master.doc -p XX.po -l XX.doc

(XX.doc jest plikiem wyjściowym, wszystkie pozostałe są plikami wejściowymi)

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Skrypt po4a-translate odpowiada za konwertowanie tłumaczeń (dokonanych w pliku PO) z powrotem do formatu dokumentacji. Przekazany plik PO powinien być tłumaczeniem pliku POT utworzonego przez po4a-gettextize(1).

Format dokumentacji, którą chce się obsłużyć. Listę dostępnych formatów można wyświetlić, podając opcję --help-format.
Dodaje załącznik do pliku wynikowego (na przykład, aby umieścić nazwisko tłumacza albo sekcję "O tłumaczeniu"). Pierwszą linią tego pliku powinien być nagłówek PO4A, określający, gdzie zawartość powinna być dodana (patrz sekcja JAK umieścić dodatkowy tekst w tłumaczeniach w po4a(7)).
Kodowanie znaków załącznika. Proszę zauważyć, że wszystkie załączniki powinny mieć to samo kodowanie znaków.
Plik zawierający dokument do przetłumaczenia.
Kodowanie znaków pliku zawierającego dokument do przetłumaczenia.
Plik, do którego powinien być zapisany przetłumaczony dokument.
Kodowanie znaków pliku zawierającego przetłumaczony dokument.
Plik, z którego powinien być odczytany katalog wiadomości.
Extra option(s) to pass to the format plugin. See the documentation of each plugin for more information about the valid options and their meanings. For example, you could pass '-o tablecells' to the AsciiDoc parser, while the text parser would accept '-o tabs=split'.
Minimalny procentowy próg tłumaczeń pozwalający zachować (tj. zapisać) plik wynikowy (domyślnie: 80). Czyli, domyślnie, aby pliki zostały zapisane, muszą być przetłumaczone co najmniej w 80%.
Column at which we should wrap the resulting file if the format supports it (default: 76).
Pokazuje krótki komunikat pomocy.
Wyświetla listę formatów dokumentacji obsługiwanych przez po4a.
Wyświetla wersję skryptu i kończy działanie.
Zwiększa gadatliwość programu.
Wypisuje informacje przydatne do debugowania.
Specify the reference format. Argument type can be one of never to not produce any reference, file to only specify the file without the line number, counter to replace line number by an increasing counter, and full to include complete references (default: full).

Argument can be followed by a comma and either wrap or nowrap keyword. References are written by default on a single line. The wrap option wraps references on several lines, to mimic gettext tools (xgettext and msgmerge). This option will become the default in a future release, because it is more sensible. The nowrap option is available so that users who want to keep the old behavior can do so.

Aby w wygenerowanym dokumencie umieścić dodatkową zawartość, niebędącą tłumaczeniem oryginału (np. nazwisko tłumacza lub rozdział "O tłumaczeniu"), należy użyć opcji --addendum.

Pierwsza linia załącznika musi zawierać nagłówek, wskazujący, gdzie umieścić resztę załącznika w dokumencie (może to być przed podaną częścią dokumentu lub za nią). Reszta pliku załącznika będzie dodana niezmieniona do pliku wynikowego.

Proszę zauważyć, że jeżeli po4a-translate zwróci błąd podczas dodawania któregokolwiek z podanych załączników, odrzuci całe tłumaczenie (ponieważ brakującym plikiem może być ten, który wskazuje na autora, co uniemożliwi użytkownikom skontaktowanie się z nim i zgłoszenie błędów w tłumaczeniu).

Składnia nagłówka jest bardzo sztywna. Więcej informacji o tym, jak używać załączników i jak działają, można znaleźć w stronie podręcznika po4a(7).

po4a-gettextize(1), po4a-normalize(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
Martin Quinson (mquinson#debian.org)

Robert Luberda <robert@debian.org>

Copyright 2002-2023 by SPI, inc.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-08 perl v5.38.2