PO4A-TRANSLATE.1P(1) User Contributed Perl Documentation PO4A-TRANSLATE.1P(1)

po4a-translate - retorna un fitxer PO al format de documentació

po4a-translate -f fmt -m principal.doc -p XX.po -l XX.doc

(XX.doc és la sortida, tots els altres són l'entrada)

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.

El guió po4a-translate està a càrrec de convertir la traducció (que s'ha fet en un fitxer PO) altre cop cap al format de documentació. El fitxer PO proporcionat ha de ser la traducció del fitxer POT que havia produït po4a-gettextize(1).

Tipus de format de la documentació que vol tractar. Utilitzi l'opció --help-format per veure el llistat de formats disponibles.
Afegeix un fitxer al fitxer resultant (per posar el nom del traductor o una secció "Sobre aquesta traducció", per exemple). La primera línia del fitxer a insertar ha de ser una capçalera de PO4A indicant on s'ha d'afegir (consulti la secció Com afegir text addicional que no és traducció a po4a(7)).
Joc de caràcters dels annexos. Tingueu en compte que tots els annexos han d'estar en el mateix joc de caràcters.
Fitxer que conté el document principal a traduir.
Joc de caracters del fitxer que conté el document a traduir.
Fitxer on s'haurà d'escriure el document localitzat (traduït).
Joc de caracters del fitxer que conté el document localitzat.
Fitxer del quan s'ha de llegir el catàleg de missatges.
Extra option(s) to pass to the format plugin. See the documentation of each plugin for more information about the valid options and their meanings. For example, you could pass '-o tablecells' to the AsciiDoc parser, while the text parser would accept '-o tabs=split'.
Minimal threshold for translation percentage to keep (i.e. write) the resulting file (default: 80). I.e. by default, files have to be translated at least at 80% to get written.
Column at which we should wrap the resulting file if the format supports it (default: 76).
Mostra un breu missatge d'ajuda.
Llista els formats de documentació reconeguts per po4a.
Mostra la versió dels guions i acaba.
Incrementa el nivell d'informació del programa.
Mostra alguna informació de depuració.
Specify the reference format. Argument type can be one of never to not produce any reference, file to only specify the file without the line number, counter to replace line number by an increasing counter, and full to include complete references (default: full).

Argument can be followed by a comma and either wrap or nowrap keyword. References are written by default on a single line. The wrap option wraps references on several lines, to mimic gettext tools (xgettext and msgmerge). This option will become the default in a future release, because it is more sensible. The nowrap option is available so that users who want to keep the old behavior can do so.

To add some extra content to the generated document beside what you translated (like the name of the translator, or an "About this translation" section), you should use the --addendum option.

La primera línia de l'apèndix ha de ser una capçalera que indiqui en quin punt del document s'ha d'insertar (pot ser abans o després d'una part indicada del document). La resta del fitxer s'afegirà al fitxer resultant sense cap mena de processat.

Tingueu en compte que si po4a-translate no aconsegueix afegir algun dels fitxers donats, descartarà la traducció completa (perquè el fitxer faltant pot ser el que indiqui l'autor, cosa que evitaria que els usuaris poguessin contactar amb ell per informar-lo d'errors en la traducció).

La capçalera té una sintaxi força rígida. Per a més informació sobre com utilitzar aquesta característica i com funciona, consulti la pàgina de manual de po4a(7).

po4a-gettextize(1), po4a-normalize(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
Martin Quinson (mquinson#debian.org)

Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

Copyright 2002-2023 by SPI, inc.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-26 perl v5.38.2