PO4A-TRANSLATE.1P(1) User Contributed Perl Documentation PO4A-TRANSLATE.1P(1)

ИМЕ

po4a-translate - конверзија PO фајла назад у формат документације

СИНОПСИС

po4a-translate -f fmt -m мастер.doc -p XX.po -l XX.doc

(XX.doc је излаз, све остало је улаз)

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Скрипта po4a-translate је задужена за конверзију превода (урађеног у PO фајлу) назад у формат документације. Достављени PO фајл би требало да буде превод POT фајла који креирао алат po4a-gettextize(1).

ОПЦИЈЕ

Формат документације који се обрађује. Да бисте видели списак доступних формата употребите опцију --help-format.
Додаје фајл на крај фајла резултата (како би се на пример поставило име преводиоца или одељак „О овом преводу”). Прва линија фајла који се умеће би требало да буде PO4A заглавље које назначава место додавања фајла (погледајте одељак КАКОДА уметнем додатни текст у преводе у po4a(7)).
Скуп карактера додатка. Имајте на уму да би сви додаци требало да буду записани употребом истог скупа карактера.
Фајл са мастер документом који се преводи.
Скуп карактера фајла који садржи документ који се преводи.
Фајл у који би локализован (преведен) документ требало да се упише.
Скуп карактера фајла који садржи локализовани документ.
Фајл из кога би требало да се чита каталог порука.
Додатна опција (или више њих) које се прослеђују додатку формата. Погледајте документацију сваког од додатака да сазнате више информација о важећим опцијама и њиховом значењу. На пример, AsciiDoc парсеру бисте могли да проследите '-o tablecells', док би текст парсер прихватио '-o tabs=split'.
Најмањи ниво преведености који је потребан да се фајл резултата задржи (тј. запише) (подразумевано: 80). То значи да је подразумевано потребно да барем 80% неког фајла буде преведено како би се његов превод записао на диск.
Колона око које би требало да обавијамо излазни фајл.
Приказује кратку поруку помоћи.
Списак формата документације које програм po4a разуме.
Приказује верзију скрипте и завршава извршавање.
Увећава детаљност извештавања програма.
Исписује неке информације битне за отклањање грешака.
Наводи форамт референци. Аргумент тип може да буде једно од: never да се не креирају никакве референце, file да се наведе само фајл без броја линије, counter да се број линије замени растућим бројачем, и full да се креирају комплетне референце (подразумевано: full).

Иза аргумента може да следи зарез па или wrap или nowrap кључна реч. Подразумевано се референце исписују у једној линији. Опција wrap обавија референце на више линија, чиме се опонашају gettext алати (xgettext и msgmerge). Ова опција ће да постане подразумевана у будућим издањима, јер има више смисла. Доступна је и nowrap опција тако да ако то желе, корисници могу да задрже старо понашање.

Додавање садржаја (осим превода) генерисаним фајловима

Да бисте у генерисани фајл додали нешто више осим онога што сте превели (као што је име преводиоца, или одељак „О овом преводу”), треба да употребите опцију --addendum.

Прва линија додатка мора да буде заглавље које назначава место у документу на које се додатак умеће (то може да буде пре или након датог дела документа). Остатак фајла ће дословно да се дода у излазни фајл, без било какве даље обраде.

Имајте на уму да ако po4a-translate не успе да дода један од датих фајлова, оне ће да одбаци комплетан превод (јер би недостајуће фајл могао да буде онај који назначава аутора, чиме би се корисници спречили да ступе у контакт како би му пријавили грешке у преводу).

Заглавље има прилично круту синтаксу. За више информација о томе како да користите ову могућност и како она ради, молимо да погледате po4a(7) man страницу.

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

po4a-gettextize(1), po4a-normalize(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)

АУТОРИ

Дени Барбије <barbier@linuxfr.org>
Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>
Мартин Квинсон (mquinson#debian.org)

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Copyright 2002-2023 by SPI, inc.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-02-07 perl v5.38.1