PO4A-TRANSLATE.1P(1) User Contributed Perl Documentation PO4A-TRANSLATE.1P(1)

po4a-translate - een PO-bestand terug omzetten naar documentatie-indeling

po4a-translate -f fmt -m hoofddocument.doc -p XX.po -l XX.doc

(XX.doc is de uitvoer, alle andere zijn invoer)

Het doel van het project po4a (PO voor alles) is om de vertaalwerkzaamheden (en interessanter nog, het onderhoud van vertalingen) te vergemakkelijken met behulp van gettext-hulpmiddelen in domeinen waarin deze niet meteen verwacht worden, zoals documentatie.

Het script po4a-translate is belast met het terug omzetten van de vertaling (welke in een PO-bestand gedaan werd) naar de documentatie-indeling. Het verstrekte PO-bestand moet de vertaling zijn van het POT-bestand dat geproduceerd werd met po4a-gettextize(1).

Indeling van de documentatie die u wilt afhandelen. Gebruik de optie --help-format om de lijst van beschikbare indelingen te zien.
Een bestand toevoegen aan het bestand dat het resultaat bevat (bijvoorbeeld, om er de naam van de vertaler in te plaatsen of een sectie "Over deze vertaling"). De eerste regel van het in te voegen bestand moet een PO4A-header zijn die aangeeft waar het moet ingevoegd worden (raadpleeg de sectie Hoe extra tekst toevoegen aan vertalingen in po4a(7)).
Tekenset van de addenda. Merk op dat alle addenda dezelfde tekenset moeten hebben.
Bestand dat het te vertalen hoofddocument bevat.
Tekenset van het bestand met het te vertalen document.
Bestand waarin het gelokaliseerde (vertaalde) document geschreven moet worden.
Tekenset van het bestand met het gelokaliseerde document.
Bestand waaruit de berichtencatalogus gelezen moet worden.
Extra optie(s) om door te geven aan de indelingsplug-in. Raadpleeg de documentatie bij elke plug-in voor meer informatie over de geldige opties en hun betekenis. U zou bijvoorbeeld '-o tablecells' kunnen doorgeven aan de ontleder voor AsciiDoc, terwijl de ontleder voor tekst '-o tabs=split' zou accepteren.
Drempelwaarde in termen van minimaal percentage vertaalde tekst om het resulterende bestand te bewaren (d.w.z. weg te schrijven) (standaard: 80); bestanden moeten minimaal voor 80% vertaald zijn om weggeschreven te worden.
Kolom waarop een regelafbreking moet gebeuren in het bestand, als de indeling dit ondersteunt (standaard 76).
Een korte hulptekst tonen.
De documentatie-indelingen vermelden die door po4a begrepen worden.
De versie van het script tonen en afsluiten.
De breedsprakigheid van het programma verhogen.
Enige foutopsporingsinformatie weergeven.
Het referentieformaat specificeren. Het argument type kan één van de volgende zijn: never om geen enkele referentie te produceren, file om enkel het bestand zonder het lijnnummer te specificeren, counter om het regelnummer te vervangen door een oplopende teller, en full om volledige referenties op te nemen (standaard: full).

Het argument kan gevolgd worden door een komma en het sleutelwoord wrap of nowrap. Referenties worden standaard op één enkele regel geschreven. Met de optie wrap worden de referenties op verschillende regels geplaatst om het gettext-gereedschap (xgettext en msgmerge) na te bootsen. In een toekomstige release zal deze optie de standaard worden, omdat dit zinvoller is. De optie nowrap is beschikbaar, zodat gebruikers die zulks wensen, het oude gedrag kunnen behouden.

Om naast de vertaling extra inhoud toe te voegen aan het gegenereerde document (zoals de naam van de vertaler of een sectie "Over deze vertaling"). moet u de optie --addendum gebruiken.

De eerste regel van het addendum moet een header zijn die aangeeft waar in het document dit geplaatst moet worden (dit kan voor of na een bepaald onderdeel van het document zijn). De rest van het bestand zal woordelijk en zonder verdere verwerking toegevoegd worden aan het resulterende bestand.

Merk op dat indien po4a-translate er niet in slaagt een van de gegeven bestanden toe te voegen, het de volledige vertaling zal verwerpen (omdat het ontbrekende bestand mogelijk hetgene is dat aangeeft wie de auteur is, wat het onmogelijk zou maken om deze te contacteren om fouten in de vertaling te signaleren).

Voor de header geldt een behoorlijk rigide syntaxis. Voor meer informatie over het gebruik van deze functionaliteit en over de werking ervan, raadpleegt u de man-pagina po4a(7).

po4a-gettextize(1), po4a-normalize(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
Martin Quinson (mquinson#debian.org)

Copyright 2002-2023 door SPI, inc.

Dit programma is vrije software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de bepalingen van de GPL v2.0 of recenter (zie het bestand COPYING).

2024-06-26 perl v5.38.2