TAIL(1) Корисничке наредбе TAIL(1)

НАЗИВ

tail - output the last part of files

УВОД

tail [ОПЦИЈА]... [ДАТОТЕКА]...

ОПИС

Исписује последња 10 реда сваке ДАТОТЕКЕ на стандардни излаз. Са више од једном ДАТОТЕКОМ, претходи сваку са заглављем дајући назив датотеке.

Без ДАТОТЕКЕ, или када је ДАТОТЕКА -, чита стандардни улаз.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

исписује последња БРОЈ бајта; или користите -c +БРОЈ да испишете бајтове почевши са бајтом БРОЈ сваке датотеке
исписује придодате податке како се повећава датотека;
одсутан аргумент опције значи „описника“
исто као --follow=назив --retry
output the last NUM lines, instead of the last 10; or use -n +NUM to skip NUM-1 lines at the start
са --follow=назив, поново отвара ДАТОТЕКУ која
није променила величину након N (основно 5) понављања да види да ли је развезана или преименована (ово је уобичајени случај окренутих датотека дневника); са „inotify“, ова опција је ретко корисна
са -f, окончава након умирања ИБ-а, ПИБ-а процеса
никада не исписује заглавља која дају називе датотека
покушава да отвори датотеку ако је неприступачна
са f, спава приближно N секунде (основно 1.0) између понављања; са „inotify“ и --pid=P, проверава процес „P“ барем једном сваке N секунде
увек исписује заглавља која дају називе датотека
ограничавач реда је НИШТА, не нови ред
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

NUM may have a multiplier suffix: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y, R, Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

Са --follow (-f), tail се пребацује да прати описника датотеке, што значи чак и када је tail-ована датотека преименована, tail ће наставити да прати њен крај. Ово основно понашање није пожељно када стварно желите да пратите стварни назив датотеке, а не описника датотеке (нпр., окретањедневника). Користите --follow=назив у том случају. Ово доводи до тога даtail прати именовану датотеку на начин који омогућава преименовање, уклањање и стварање.

АУТОР

Написали су Пол Рубин, Дејвид Мек Кензи, Јан Ленс Тејлори Џим Мејерин.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

head(1)

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/tail
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) tail invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4