TAIL(1) Käyttäjän sovellukset TAIL(1)

tail - tulostaa lopun tiedostoista

tail [VALITSIN]... [TIEDOSTO]...

Print the last 10 lines of each FILE to standard output. With more than one FILE, precede each with a header giving the file name.

Jos TIEDOSTOa ei ole annettu, tai se on ”-”, luetaan vakiosyötettä.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

tulostaa viimeiset NUM-tut tai käytä -c +NUM tuloste alkaen kunkin tiedoston tavun NUM:sta
tulosta lisätty tieto tiedoston kasvaessa;
an absent option argument means 'descriptor'
sama kuin --follow=name --retry
output the last NUM lines, instead of the last 10; or use -n +NUM to skip NUM-1 lines at the start
with --follow=name, reopen a FILE which has not
changed size after N (default 5) iterations to see if it has been unlinked or renamed (this is the usual case of rotated log files); with inotify, this option is rarely useful
valitsimen -f kanssa, lopeta prosessin PID kuollessa
älä koskaan tulosta tiedostonimen sisältäviä otsakkeita
keep trying to open a file if it is inaccessible
with -f, sleep for approximately N seconds (default 1.0) between iterations; with inotify and --pid=P, check process P at least once every N seconds
tulosta aina tiedostonimen sisältävät otsakkeet
päätä rivit 0-tavuun, ei rivinvaihtoon
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

NUM may have a multiplier suffix: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y, R, Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

With --follow (-f), tail defaults to following the file descriptor, which means that even if a tail'ed file is renamed, tail will continue to track its end. This default behavior is not desirable when you really want to track the actual name of the file, not the file descriptor (e.g., log rotation). Use --follow=name in that case. That causes tail to track the named file in a way that accommodates renaming, removal and creation.

Kirjoittaneet Paul Rubin, David MacKenzie, Ian Lance Taylor ja Jim Meyering.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

head(1)

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/tail
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) tail invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Antti Salmela <asap@lyseo.edu.ouka.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4