PRINTENV(1) Корисничке наредбе PRINTENV(1)

НАЗИВ

printenv - print all or part of environment

УВОД

printenv [ОПЦИЈА]... [ПРОМЕНЉИВА]...

ОПИС

Исписује вредности наведене ПРОМЕНЉИВЕ окружења. Ако није наведена ПРОМЕНЉИВА, исписује парове назива и вредности за све њих.

-0, --null
завршава сваки излазни ред са НИШТА, не новим редом
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

НАПОМЕНА: ваша шкољка може имати своје издање printenv, које обично смењује издање које је описано овде. Молим погледајте документацију ваше шкољке за детаље о опцијама које подржава.

АУТОР

Написали су Дејвид Мек Кензи и Ричард Млинарик.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/printenv
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) printenv invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4