PRINTENV(1) Användarkommandon PRINTENV(1)

printenv - print all or part of environment

printenv [FLAGGA]... [VARIABEL]...

Skriv värdena på de angivna miljöVARIABLERNA. Om ingen VARIABEL angetts, skriv ut namn- och värdepar för samtliga.

-0, --null
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

OBS: ditt skal kan ha sin egen version av printenv, som ofta ersätter versionen som beskrivs här. Se dokumentationen för ditt skal för detaljer om valen det stödjer.

Skrivet av David MacKenzie och Richard Mlynarik.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/printenv
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) printenv invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

april 2022 GNU coreutils 9.1