PRINTENV(1) Opdrachten voor gebruikers PRINTENV(1)

printenv - toon alle of een deel van de omgevingsvariabelen

printenv [OPTIE]... [VARIABELE]...

Toont de waarde van de gegeven omgevingsvariabele(n). Zonder VARIABELE worden de waarden van alle omgevingsvariabelen getoond.

-0, --null
elke regel afsluiten met NUL-byte, niet met nieuwe regel
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Opmerking: Uw shell kan een eigen versie van printenv hebben, die gewoonlijk prevaleert boven de hier beschreven versie. Kijk in de documentatie van uw shell voor details over de ondersteunde opties.

Geschreven door David MacKenzie en Richard Mlynarik.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/printenv
of lokaal via: info '(coreutils) printenv invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4