MKTEMP(1) Корисничке наредбе MKTEMP(1)

НАЗИВ

mktemp - create a temporary file or directory

УВОД

mktemp [ОПЦИЈА]... [ШАБЛОН]

ОПИС

Прави привремену датотеку или директоријум, безбедно, и исписује назив. ШАБЛОН мора да садржи најмање 3 „X“ за редом у последњем састојку. Ако ШАБЛОН није наведен, користи „tmp.XXXXXXXXXX“, а --tmpdir се подразумева. Датотеке су направљене са „u+rw“, а директоријуми са „u+rwx“, минус ограничења умаска.

прави директоријум, а не датотеку
не прави ништа; само исписује назив (несигурно)
потискује дијагнозу о неуспеху стварања датотеке/директоријума
додаје СУФИКС на ШАБЛОН; СУФИКС не сме садржати косу црту. Ова опција се подразумева ако се ШАБЛОН не завршава на X
тумачи ШАБЛОН односан на ДИР; ако ДИР није наведен, користи „$TMPDIR“ ако је подешен, у супротном /tmp. Са овом опцијом, ШАБЛОН не сме бити апсолутни назив; осим са -t, ШАБЛОН може да садржи косе црте, али mktemp прави само крајњи састојак
тумачи ШАБЛОН као један састојак назива датотеке, односан на директоријум: „$TMPDIR“, ако је подешено; другачије директоријум наведен путем -p; у супротном /tmp [застарело]
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

АУТОР

Написали су Џим Мејерин и Ерик Блејк.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

mkstemp(3), mkdtemp(3), mktemp(3)

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/mktemp
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) mktemp invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4