LN(1) Корисничке наредбе LN(1)

НАЗИВ

ln - make links between files

УВОД

ln [ОПЦИЈА]... [-T] МЕТА НАЗИВ_ВЕЗЕ
ln [ОПЦИЈА]... МЕТА
ln [ОПЦИЈА]... МЕТА... ДИРЕКТОРИЈУМ
ln [ОПЦИЈА]... -t ДИРЕКТОРИЈУМ МЕТА...

ОПИС

У 1° облику, прави везу ка МЕТИ са називом НАЗИВ_ВЕЗЕ. У 2° облику, прави везу ка МЕТИ у текућем директоријуму. У 3° и 4° облику, прави везе ка свакој МЕТИ у ДИРЕКТОРИЈУМУ. Ствара чврсте везе по основи, симболичке везе са --symbolic. По основи, свако одредиште (назив нове везе) не сме већ постојати. Када прави чврсте везе, свака МЕТА мора постојати. Симболичке везе могу садржати изборни текст; ако је решена касније, односна веза се тумачи у односу према свом родитељском директоријуму.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

прави резерву сваке постојеће одредишне датотеке
као --backup али не прихвата аргументе
дозвољава администраторима да покушају да чврсто повежу директоријуме (напомена: вероватно неће успети због системских ограничења, чак и администраторима)
уклања постојеће датотеке одредишта
пита да ли да уклони одредишта
укида упуту МЕТАМА које су симболичке везе
сматра НАЗИВ_ВЕЗЕ обичном датотеком ако је симболичка веза ка директоријуму
прави чврсте везе непосредно ка симболичким везама
with -s, create links relative to link location
прави симболичке везе уместо чврстих веза
заобилази уобичајени суфикс резерве
наводи ДИРЕКТОРИЈУМ у коме ће направити везе
сматра НАЗИВ_ВЕЗЕ увек обичном датотеком
исписује назив сваке повезане датотеке
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Суфикс за резерве је „~“, осим ако је постављен помоћу --suffix или променљивом окружења „SIMPLE_BACKUP_SUFFIX“. Начин управљања издањем се може изабрати помоћу опције --backup или кроз променљиву окружења „VERSION_CONTROL“. Ево вредности:

не прави резерве (чак и ако је наведено --backup)
прави побројане резерве
побројане ако већ постоје побројане резерве, иначе обичне
увек прави обичне резерве

Употреба -s занемарује -L и -P. Другачије, последња наведена опција управља понашањем када је МЕТА симболичка веза, подразумевајући -P.

АУТОР

Написали су Мајк Паркер и Дејвид Мек Кензи.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

link(2), symlink(2)

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/ln
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) ln invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4