ID(1) Корисничке наредбе ID(1)

НАЗИВ

id - print real and effective user and group IDs

УВОД

id [ОПЦИЈА]... [КОРИСНИК]...

ОПИС

Print user and group information for each specified USER, or (when USER omitted) for the current process.

занемарује, зарад сагласности са другим издањима
исписује само безбедносни садржај процеса
исписује само стварни ИБ групе
исписује све ИБ-ове група
исписује име уместо броја, за -ugG
исписује прави ИБ уместо стварног ИБ-а, са -ugG
исписује само стварни ИБ корисника
ограничава уносе НИШТАВНИМ знацима, не празнинама;
није дозвољено у основном запису
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Без икакве ОПЦИЈЕ, исписује неки користан скуп препознатих података.

АУТОР

Написали су Арнолд Робинс и Дејвид Мек Кензи.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/id
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) id invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4