ID(1) Användarkommandon ID(1)

id — skriv ut verkliga och effektiva användar- och grupp-ID:er

id [FLAGGA]... [ANVÄNDARE]...

Skriv ut användar- och gruppinformation om varje angiven ANVÄNDARE, eller (när ANVÄNDARE utelämnas) om den aktuella processen.

Ignoreras, finns för kompatibilitet med andra versioner.
Skriv endast säkerhetskontexten för processen.
Skriv endast gällande grupp-ID.
Skriv alla grupp-ID.
Skriv ett namn i stället för ett nummer, gäller -ugG.
Skriv verklig ID i stället för den gällande, gäller -ugG.
Skriv endast gällande användar-ID.
Separera poster med NOLL-tecken, inte blanka;
inte tillåtet i standardformatet.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Utan någon FLAGGA skrivs lite användbar, identifierad information ut.

Skrivet av Arnold Robbins och David MacKenzie.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/id
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) id invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4