ID(1) Brukerkommandoer ID(1)

id - print real and effective user and group IDs

id [VALG]... [BRUKER]...

Print user and group information for each specified USER, or (when USER omitted) for the current process.

Ignoreres (kun for kompatiblitet med tidligere versjoner).
Bare skriv ut sikkerhetskontekst for gjeldende bruker.
Bare skriv ut effektiv gruppe-ID.
Skriv ut alle gruppe-ID-er.
Skriv ut et navn i stedet for et nummer (gjelder -ugG).
Skriv ut reell ID i stedet for effektiv ID (gjelder -ugG).
Bare skriv ut effektiv bruker-ID.
delimit entries with NUL characters, not whitespace;
tillates ikke i standardformat.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Hvis ingenting er VALGt, skriver programmet ut nyttig identitetsinformasjon.

Skrevet av Arnold Robbins og David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/id
eller lokalt: info '(coreutils) id invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4