ID(1) Příručka uživatele ID(1)

id - vypíše identitu uživatele

id [VOLBA]... [UŽIVATEL]...

Print user and group information for each specified USER, or (when USER omitted) for the current process.

ignoruje; pro kompatibilitu s jinými verzemi
vypíše pouze bezpečnostní kontext procesu
Vypíše pouze efektivní group ID.
Vypíše pouze skupiny, v nichž je uživatel členem.
vypíše jméno místo čísla ID, v případě -ugG
vypíše reálná místo efektivních ID, v případě -ugG
vypíše pouze efektivní user ID
položky oddělí znakem NUL, nikoliv bílou mezerou;
není dovoleno ve výchozím tvaru
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Není-li zadána žádná VOLBA, vypíše nějakou sadu užitečných informací.

Napsal Arnold Robbins a David MacKenzie.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace je na https://www.gnu.org/software/coreutils/id
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) id invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2023 GNU coreutils 9.2