EXPR(1) Корисничке наредбе EXPR(1)

НАЗИВ

expr - evaluate expressions

УВОД

expr ИЗРАЗ
expr ОПЦИЈА

ОПИС

приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Испсиује вредност ИЗРАЗА на стандардни излаз. Празан ред испод раздваја повећавајуће првенство група. ИЗРАЗ може бити:

АРГ1 | АРГ2
АРГ1 ако није ни ништаван ни 0, у супротном АРГ2
АРГ1 & АРГ2
АРГ1 ако ниједан аргумент није ништаван или 0, у супротном 0
АРГ1 < АРГ2
АРГ1 је мањи од АРГ2
АРГ1 <= АРГ2
АРГ1 је мањи или једнак АРГ2
АРГ1 = АРГ2
АРГ1 је једнак АРГ2
АРГ1 != АРГ2
АРГ1 није једнак АРГ2
АРГ1 >= АРГ2
АРГ1 је већи или једнак АРГ2
АРГ1 > АРГ2
АРГ1 је већи од АРГ2
АРГ1 + АРГ2
аритметички збир АРГ1 и АРГ2
АРГ1 - АРГ2
аритметичка разлика АРГ1 и АРГ2
АРГ1 * АРГ2
аритметички производ АРГ1 и АРГ2
АРГ1 / АРГ2
аритметички коефицијенат АРГ1 подељеног са АРГ2
АРГ1 % АРГ2
аритметички остатак АРГ1 подељеног са АРГ2
НИСКА : РЕГИЗР
прикачени шаблон поклапања РЕГИЗР-а у НИСЦИ
исто као НИСКА : РЕГИЗР
подниска НИСКЕ, ПОЛОЖАЈ бројан од 1
попис у НИСЦИ где је сваки ЗНАК пронађен, или 0
дужина НИСКЕ
+ ЕЛЕМЕНТ
тумачи ЕЛЕМЕНТ као ниску, чак и ако је
кључна реч као „match“ или оператор као „/“
( ИЗРАЗ )
вредност ИЗРАЗА

Опрез јер многи оператори морају имати знак краја или морају бити цитирани за шкољке. Поклапања шаблона дају ниску поклопљену између \( и \) или ништа; ако се \( и \) не користе, дају број поклопљених знакова или 0.

Излазно стање је 0 ако ИЗРАЗ није ни ништа ни 0, 1 ако је ИЗРАЗ ништаванили 0, 2 ако је ИЗРАЗ садржајно неисправан, а 3 ако дође до грешке.

АУТОР

Написали су Мајк Паркер, Џејмс Јангмен и Пол Егерт.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/expr
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) expr invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4