EXPR(1) Användarkommandon EXPR(1)

expr — beräkna uttryck

expr UTTRYCK
expr FLAGGA

visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Skriv ut värdet på UTTRYCK till standard ut. En tom rad nedan separerar grupper med ökande prioritetsordning. UTTRYCK kan vara:

ARG1 om det varken är null eller 0, annars ARG2.
ARG1 om inget av argumenten är null eller 0, annars 0.
ARG1 är mindre än ARG2.
ARG1 är mindre än eller lika med ARG2.
ARG1 är lika med ARG2.
ARG1 är inte lika med ARG2.
ARG1 är större än eller lika med ARG2.
ARG1 är större än ARG2.
Aritmetisk summa av ARG1 och ARG2.
Aritmetisk differens mellan ARG1 och ARG2.
Aritmetisk produkt av ARG1 och ARG2.
Aritmetisk kvot av ARG1 dividerat med ARG2.
Aritmetisk rest av ARG1 dividerat med ARG2.
Förankrad mönstersökning efter REGUTTR i STRÄNG.
Samma som STRÄNG : REGUTTR.
Delsträng av STRÄNG, POS räknas från 1.
Index i STRÄNG där BOKST påträffats, eller 0.
Längden av STRÄNG.
+ ELEMENT
Tolka ELEMENT som en sträng, även om den är ett
nyckelord som ”match” eller en operator som ”/”.
( UTTRYCK )
Värdet av UTTRYCK.

Var medveten om att många operatorer måste skyddas eller citeras för skal. Jämförelser är aritmetiska om båda ARG är tal, annars lexikografiska. Mönsterträffar returnerar strängen som stämmer mellan \( och \), eller tom sträng; om \( och \) inte används returnerar de antalet tecken som överensstämmer eller 0.

Slutstatus är 0 om UTTRYCK varken är tomt eller 0, 1 om UTTRYCK är tomt eller 0, 2 om UTTRYCK är syntaktiskt felaktigt och 3 om ett fel uppstod.

Skrivet av Mike Parker, James Youngman och Paul Eggert.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/expr
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) expr invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4