EXPR(1) Polecenia użytkownika EXPR(1)

expr - wykonuje obliczenia wyrażenia

expr WYRAŻENIE
expr OPCJA

wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Wyświetla wartość WYRAŻENIA na standardowe wyjście. Puste wiersze poniżej rozdzielają grupy o wzrastającym pierwszeństwie. WYRAŻENIE może przyjąć postać:

zwraca ARG1 jeśli nie jest on pusty ani równy 0, w przeciwnym wypadku zwraca ARG2
zwraca ARG1 jeśli żaden z argumentów nie jest zerowy ani pusty, w przeciwnym wypadku zwraca 0
ARG1 jest mniejszy niż ARG@
ARG1 jest mniejszy lub równy ARG2
ARG1 jest równy ARG2
ARG1 nie jest równy ARG2
ARG1 jest większy lub równy ARG2
ARG1 jest większy niż ARG2
suma arytmetyczna ARG1 i ARG2
różnica arytmetyczna ARG1 i ARG2
iloczyn arytmetyczny ARG1 i ARG2
iloraz arytmetyczny ARG1 podzielonego przez ARG2
arytmetyczna reszta z dzielenia ARG1 przez ARG2
ŁAŃCUCH : WYRAŻENIE-REGULARNE
dopasowanie WYRAŻENIA-REGULARNEGO do ŁAŃCUCHA
równoważne ŁAŃCUCH : WYRAŻENIE-REGULARNE
część ŁAŃCUCHA, zaczynająca się na POZYCJI liczonej od 1
pozycja jednego ze ZNAKÓW w ŁAŃCUCHU lub 0
długość ŁAŃCUCHA
+ SŁOWO
interpretuje SŁOWO jako łańcuch, nawet jeżeli jest on
słowem kluczowym jak match lub operatorem jak /
( WYRAŻENIE )
wartość WYRAŻENIA

Proszę zwrócić uwagę, że większość operatorów musi być chroniona przed interpretowaniem przez powłokę znakiem \ lub ujęciem w cudzysłowy. Porównania są arytmetyczne, jeśli oba ARGUMENTY są liczbami, w przeciwnym wypadku są porównaniami leksykograficznymi. Dopasowane wzorce zwracają łańcuch zawarty pomiędzy znakami \( i \) lub nic; jeśli \( i \) nie zostały użyte, zwracana jest liczba dopasowanych znaków lub 0.

Kod zakończenia wynosi:
0 jeśli WYRAŻENIE nie wynosi ani nic, ani 0
1 jeśli WYRAŻENIE wynosi nic lub 0
2 jeśli WYRAŻENIE ma nieprawidłową składnię
3 jeśli wystąpił błąd.

Napisane przez Mike'a Parkera, Jamesa Youngmana i Paula Eggerta.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/expr
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) expr invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4