EXPR(1) Brukerkommandoer EXPR(1)

expr - evaluate expressions

expr UTTRYKK
expr VALG

Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Skriv ut verdien av UTTRYKK til standardutdata. En tom linje under skiller grupper med økende presedens. UTTRYKK kan være:

ARG1 hvis den hverken er null eller 0. Ellers ARG2.
ARG1 hvis ingen av argumentene er null eller 0. Ellers 0.
ARG1 er mindre enn ARG2.
ARG1 er mindre enn eller lik ARG2.
ARG1 er lik ARG2.
ARG1 er ulik ARG2.
ARG1 er større enn eller lik ARG2.
ARG1 er større enn ARG2.
Den aritmetiske summen mellom ARG1 og ARG2.
Den aritmetiske differansen mellom ARG1 og ARG2.
Det aritmetiske produktet av ARG1 og ARG2.
Den aritmetiske kvotienten av ARG1 delt på ARG2.
Den aritmetiske resten av ARG1 delt på ARG2.
Forankret mønstersøk med REGEXP i STRENG.
Tilsvarer STRENG : REGEXP.
Delstreng av STRENG, POS teller fra 1.
Indeks i STRENG hvor man finner et av tegnene i TEGN, eller 0.
Lengden av STRENG.
+ SYMBOL
Tolk SYMBOL som en tekststreng, også hvis den er et
nøkkelord, som f.eks. «match», eller en operatør som «/».
( UTTRYKK )
Verdi av UTTRYKK.

Vær oppmerksom på at mange operatører må vernes eller siteres for skall. Sammenlikninger er aritmetiske hvis begge ARG er tall, ellers leksikografisk. Treff på mønster returnerer strengen mellom \( og \) eller null. Hvis \( og \) ikke er brukt, returneres antall tegn som passet mønsteret, eller 0.

Avslutningskode er 0 hvis UTTRYKK verken er null eller 0, 1 hvis UTTRYKK er null eller 0, 2 hvis UTTRYKK er syntaktisk ugyldig, og 3 hvis en feil oppstår.

Skrevet av Mike Parker, James Youngman og Paul Eggert.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/expr
eller lokalt: info '(coreutils) expr invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2023 GNU coreutils 9.3