EXPR(1) Käyttäjän sovellukset EXPR(1)

expr - evaluate expressions

expr LAUSEKE
expr VALITSIN

näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Tulosta LAUSEKKEen arvo vakiotulosteeseen. Tyhjä rivi alla erottaa kasvavat laskujärjestysryhmät. LAUSEKE voi olla:

ARG1 jos se ei ole tyhjä eikä 0, muutoin ARG2
ARG1 jos kumpikaan ei ole tyhjä eikä 0, muutoin 0
ARG1 on pienempi kuin ARG2
ARG1 on pienempi tai yhtäsuuri kuin ARG2
ARG1 on yhtäsuuri kuin ARG2
ARG1 on erisuuri kuin ARG2
ARG1 on suurempi tai yhtäsuuri kuin ARG2
ARG1 on suurempi kuin ARG2
ARG1:n ja ARG2:n aritmeettinen summa
ARG1:n ja ARG2:n aritmeettinen erotus
aritmeettinen tulo ARG1 kerrottuna ARG2:lla
aritmeettinen osamäärä ARG1 jaettuna ARG2:lla
aritmeettinen jakojäännös ARG1 jaettuna ARG2:lla
ankkuroitu SÄÄNNLAUSeen mallihaku MERKKIJONOsta
sama kuin MERKKIJONO : SÄÄNNLAUS
MERKKIJONOn osajono, SIJA 1:stä alkaen
MERKKIJONOn kohta missä jokin MERKEISTÄ on tai 0
MERKKIJONOn pituus
+ JONO
tulkitse JONO kuten merkkijono, vaikka se olisi
avainsana kuten ”match” tai operaattori kuten ”/”
( LAUSEKE )
LAUSEKKEen arvo

Huomaa, että monet operaattorit täytyy suojata kuorilta. Vertailut ovat numeerisille argumenteille aritmeettisia, muille sanakirjamaisia. Mallihaut palauttavat merkkien \( ja \) väliin täsmäävän merkkijonon tai tyhjän. Merkkien \( ja \) puuttuessa palautuu täsmäävien merkkien määrä tai 0.

Exit status is 0 if EXPRESSION is neither null nor 0, 1 if EXPRESSION is null or 0, 2 if EXPRESSION is syntactically invalid, and 3 if an error occurred.

Kirjoittaneet Mike Parker, James Youngman ja Paul Eggert.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/expr
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) expr invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Jani Frilander <jani.frilander@mail.wwnet.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4