EXPR(1) Opdrachten voor gebruikers EXPR(1)

expr - bereken expressies

expr EXPRESSIE
expr OPTIE

toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

De waarde van EXPRESSIE naar standaard uitvoer sturen. Een lege regel hieronder scheidt groepen met verschillende, oplopende voorrang. Een EXPRESSIE is:

ARG1 als deze niet leeg of 0 is, anders ARG2
ARG1 als beide argumenten noch leeg noch 0 zijn, anders 0
1 als ARG1 kleiner is dan ARG2, anders 0
1 als ARG1 kleiner of gelijk is aan ARG2, anders 0
1 als ARG1 gelijk is aan ARG2, anders 0 ('==' = '=')
1 als ARG1 niet gelijk is aan ARG2, anders 0
1 als ARG1 groter of gelijk is aan ARG2, anders 0
1 als ARG1 groter is dan ARG2, anders 0
rekenkundige som van ARG1 en ARG2
rekenkundig verschil van ARG1 en ARG2
rekenkundig product van ARG1 en ARG2
rekenkundig quotient van ARG1 gedeeld door ARG2
rekenkundige rest van ARG1 gedeeld door ARG2
de tekens vanaf het begin van de TEKENREEKS die voldoen aan de reguliere expressie REGEXP
hetzelfde als 'TEKENREEKS : REGEXP'
deelreeks van TEKENREEKS; POSITIE telt van 1
laagste index in TEKENREEKS waar een teken uit TEKENS gevonden is, anders 0
de lengte van de TEKENREEKS
+ SYMBOOL
SYMBOOL als tekenreeks interpreteren, zelfs als het
een sleutelwoord of operator is, zoals 'match' of '/'
( EXPRESSIE )
waarde van EXPRESSIE

Wees erop bedacht dat in de meeste shells veel operatoren op de een of andere manier aangehaald moeten worden. Vergelijkingen zijn rekenkundig als beide argumenten getallen zijn, anders lexicografisch. Patroonovereenkomsten geven de gevonden tekenreeks tussen \( en \) terug of een lege tekenreeks; zonder \( en \) geven ze het aantal overeenkomende tekens terug, of 0.

De afsluitwaarde is 0 als EXPRESSIE noch leeg noch 0 is, 1 als EXPRESSIE leeg of 0 is, 2 als EXPRESSIE syntactisch ongeldig is, en 3 als er een fout optrad.

Geschreven door Mike Parker, James Youngman en Paul Eggert.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/expr
of lokaal via: info '(coreutils) expr invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4