DF(1) Корисничке наредбе DF(1)

НАЗИВ

df - report file system space usage

УВОД

df [ОПЦИЈА]... [ДАТОТЕКА]...

ОПИС

This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.

ОПЦИЈЕ

Приказује податке о систему датотека на коме се налази свака ДАТОТЕКА, или свих система датотека по основи.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

укључује привидне, удвојене, неприступиве системе датотека
сразмерава величине ВЕЛИЧИНОМ пре него ли их испише; нпр., „-BM“ исписује величине у јединицама од 1,048,576 бајта; видите запис ВЕЛИЧИНЕ испод
исписује величине као степене од 1024 (нпр., 1023M)
исписује величине као степене од 1000 (нпр., 1.1G)
исписује податке и-чвора уместо искоришћености блока
као --block-size=1K
ограничава исписивање на месне системе датотека
не призива усаглашавање пре добављања података искоришћености (основно)
користи излазни запис одређен СПИСКОМ_ПОЉА, или исписује сва поља ако је изостављен СПИСАК_ПОЉА.
користи излазни запис ПОСИКС-а
призива усаглашавање пре добављања података искоришћености
изоставља све уносе безначајне доступном простору, и ствара велики збир
ограничава исписивање на системе датотека врсте ВРСТА
исписује врсту система датотека
ограничава исписивање на системе датотека који нису врсте ВРСТА
(занемарено)
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Приказане вредности у јединицама прве доступне ВЕЛИЧИНЕ из --block-size, и „DF_BLOCK_SIZE“, „BLOCK_SIZE“ и „BLOCKSIZE“ променљиве окружења. У супротном, јединице прелазе на 1024 бајта (или 512 ако је подешено „POSIXLY_CORRECT“).

Аргумент ВЕЛИЧИНА је цео број и изборна јединица (пример: 10K је 10*1024). Јединице су K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (степени од 1024) или KB,MB,... (степени од 1000). Бинарни префикси се могу користити, такође: KiB=K, MiB=M, и тако редом.

СПИСАК_ПОЉА је зарезом раздвојени списак стубаца који ће бити укључени. Исправни називи поља су: „source“, „fstype“, „itotal“, „iused“, „iavail“, „ipcent“, „size“, „used“, „avail“, „pcent“, „file“ и „target“ (погледајте страницу података).

АУТОР

Написали су Торбјорн Гранлунд, Дејвид Мек Кензи и Пол Егерт.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/df
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) df invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4