DF(1) Comenzi utilizator DF(1)

df - report file system space usage

df [OPȚIUNE]... [FIȘIER]...

This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires very nonportable intimate knowledge of file system structures.

Arată informații despre sistemul de fișiere pe care rezidă fiecare FIȘIER sau, implicit, informații despre toate sistemele de fișiere.

Argumentele obligatorii pentru opțiuni lungi sînt obligatorii și pentru opțiunile scurte.

include pseudo sisteme de fișiere și sisteme de fișiere duplicate sau inaccesibile
Afișează dimensiunile în blocuri de DIMENS octeți.
afișează dimensiunile în puteri de 1024 (de exp.: 1023M)
afișează dimensiunile în puteri de 1000 (de exp.: 1.1G)
listează informațiile despre utilizarea nodurilor-i, în loc de cea a utilizării blocurilor
precum --block-size=1K
Limitează raportarea numai la sistemele de fișiere locale.
nu invocă sync() înainte de a obține informațiile de utilizare (implicit)
utilizează formatul de ieșire definit de LISTĂ_CÂMP, sau afișează toate câmpurile dacă LISTĂ_CÂMP este omisă
Folosește formatul de ieșire POSIX.
invocă sync() înainte de a obține informațiile de utilizare
elimină toate intrările nesemnificative pentru spațiul disponibil, și prezintă un total general
limitează listarea la sisteme de fișiere de tipul TIP
afișează tipul sistemului de fișiere
limitează listarea la sisteme de fișiere care nu sunt de tipul TIP
(ignorat)
afișează acest ajutor și ieși
afișează informații de versiune și ieși

Valorile afișate sunt în unități ale primei DIM disponibile din --block-size, și ale variabilelor de mediu DF_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE și BLOCKSIZE. În caz contrar, unitățile sunt implicit la 1024 de octeți (sau 512 dacă este definită variabila POSIXLY_CORRECT).

Argumentul DIMensiune este compus dintr-un număr întreg și o unitate opțională (exemplu: 10K este 10*1024). Unitățile sunt K,M,G,T,P,E,Z,Y (puteri de 1024) sau KB,MB,... (puteri de 1000). Prefixele binare pot fi folosite, de asemenea: KiB=K, MiB=M ș.a.m.d.

LISTĂ_CÂMP este o listă de nume coloane, separate prin virgulă, care trebuie incluse. Numele de câmpuri valide sunt: 'sursă', 'fstype', 'itotal', 'iused', 'iavail', 'ipcent', „size”, „used”, „avail”, „pcent”, „file” și „target” (consultați pagina de informații cu «info df»).

Scris de Torbjorn Granlund, David MacKenzie și Paul Eggert.

Ajutor online GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Raportați orice erori de traducere la: https://translationproject.org/team/ro.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licența GPLv3+: GNU GPL versiunea 3 sau ulterioară https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Acesta este software liber: sînteți liber să-l modificați și să-l redistribuiți. Nu există NICIO GARANȚIE, în limitele prevăzute de lege.

Documentația completă la https://www.gnu.org/software/coreutils/df
sau disponibil local rulând comanda: info '(coreutils) df invocation'

Traducerea în limba română a acestui manual a fost creată de Laurențiu Buzdugan <lbuz@rolix.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă Nicio RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

Noiembrie 2022 GNU coreutils 9.1