DF(1) Användarkommandon DF(1)

df — rapportera användning av filsystemsutrymme

df [FLAGGA]... [FIL]...

Denna manualsida dokumenterar GNU-versionen av df. df visar mängden tillgängligt utrymme på det filsystem som innehåller varje filnamnsargument. Om inget sådant argument ges visas det tillgängliga utrymmet på alla just nu monterade filsystem. Utrymmet visas i 1k-block som standard, om inte miljövariabeln POSIXLY_CORRECT är satt, då 512-byte-block används.

Om ett argument är det absoluta filnamnet på en enhetsnod som innehåller ett monterat filsystem visar df utrymmet på det filsystemet snarare än filsystemet som innehåller enhetsnoden. Denna version av df kan inte visa det tillgängliga utrymmet på omonterade filsystem, eftersom, på de flesta sorts system, att göra så kräver ej portabel ingående kunskap om filsystemsstrukturer.

Visa information om filsystemet där varje FIL ligger, eller annars alla filsystem.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Tag med pseudo-, dubblett-, oåtkomliga filsystem.
Skala storlekar med STRL före de skrivs ut; t.ex. ”-BM” skriver storlekar i enheter av 1 048 576 byte; se STORLEKsformat nedan.
Skriv storlekar i potenser av 1024 (t.ex. 1023M).
Skriv storlekar i potenser av 1000 (t.ex. 1,1G).
Skriv inodinformation istället för blockinformation.
Som --block-size=1K.
Visa endast lokala filsystem.
Anropa inte sync innan information hämtas (normalfall).
Använd utformatet definierat av FÄLTLISTA, eller skriv alla fält om FÄLTLISTA utelämnas.
Använd POSIX-format.
Anropa sync innan information hämtas.
Utelämna alla poster som inte påverkar tillgängligt utrymme, och skriv en totalsumma.
Begränsa listningen till filsystem av typen TYP.
Skriv ut filsystemtyp.
Utelämna filsystem av typ TYP.
(ignorerad)
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Visa värden i enheter av första tillgängliga STORLEK från --block-size,och miljövariablerna DF_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE och BLOCKSIZE. Annars är enheten som standard 1024 byte (eller 512 om POSIXLY_CORRECT är satt).

Argumentet STORLEK är ett heltal och eventuell enhet (exempel: 10K är 10·1024). Enheter är K, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q (potenser av 1024) eller KB, MB, … (potenser av 1000). Binära prefix kan också användas: KiB=K, MiB=M, och så vidare.

FÄLTLISTA är en kommaseparerad lista med kolumner som skall vara med. Giltiga fältnamn är: ”source”, ”fstype”, ”itotal”, ”iused”, ”iavail”, ”ipcent”, ”size”, ”used”, ”avail”, ”pcent”, ”file” och ”target” (se infosidan).

Skrivet av Torbjorn Granlund, David MacKenzie och Paul Eggert.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/df
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) df invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4