DF(1) Opdrachten voor gebruikers DF(1)

df - report file system space usage

df [OPTIE]... [BESTAND]...

This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires very nonportable intimate knowledge of file system structures.

Toont gebruikte en beschikbare ruimte van alle aangekoppelde bestandssystemen,of van de bestandssystemen waarop de gegeven BESTANDen zich bevinden.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

ook pseudo-, duplicaat, en ontoegankelijke bestandssystemen tonen
de te tonen groottes schalen naar deze waarde; '-BM' bijvoorbeeld toont de groottes in eenheden van 1.048.576 bytes; zie hieronder voor meer info
groottes in machten van 1024 tonen (bijv. 234M)
groottes in machten van 1000 tonen (bijv. 245M)
inode-informatie tonen in plaats van blokgebruik
hetzelfde als --block-size=1K
de opsomming beperken tot lokale bestandssystemen
geen 'sync' doen vóór ophalen van info (standaard)
de gegeven uitvoeropmaak gebruiken, of alle velden tonen als VELDENLIJST ontbreekt
de POSIX-uitvoeropmaak gebruiken
een 'sync' doen vóór het ophalen van gebruiksinfo
alle items die irrelevant zijn voor de beschikbare ruimte weglaten en een eindtotaal tonen
alleen bestandssystemen van dit type tonen
van elk bestandssysteem ook het type tonen
bestandssystemen van dit type niet tonen
(genegeerde optie)
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Getoonde waarden zijn in eenheden van de eerst beschikbare GROOTTE uit --block-size en de omgevingsvariabelen DF_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE en BLOCKSIZE. Anders is de eenheid standaard 1024 bytes (of 512 als POSIXLY_CORRECT gezet is).

GROOTTE is een geheel getal met een optionele eenheid (bijv. 10K is 10*1024). Mogelijke eenheden zijn: K, M, G, T, P, E, Z, Y (machten van 1024) of KB, MB, ... (machten van 1000). Binaire prefixen mogen ook gebruikt worden: KiB=K, MiB=M, etc.

VELDENLIJST is een komma gescheiden lijst van te tonen kolommen. Geldige veldnamen zijn: 'source', 'fstype', 'itotal', 'iused', 'iavail', 'ipcent', 'size', 'used', 'avail', 'pcent', 'file' en 'target' (zie de Info-pagina).

Geschreven door Torbjorn Granlund, David MacKenzie en Paul Eggert.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/df
of lokaal via: info '(coreutils) df invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

April 2022 GNU coreutils 9.1