DF(1) Käyttäjän sovellukset DF(1)

df - report file system space usage

df [VALITSIN]... [TIEDOSTO]...

This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.

Näytä tietoja tiedostojärjestelmästä, jolla kukin TIEDOSTO sijaitsee, tai oletuksena kaikista tiedostojärjestelmistä.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

include pseudo, duplicate, inaccessible file systems
scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below
print sizes in powers of 1024 (e.g., 1023M)
print sizes in powers of 1000 (e.g., 1.1G)
näytä i-solmutiedot lohkotietojen sijaan
kuten --block-size=1K
rajoita listaus paikallisiin tiedostojärjestelmiin
älä kutsu synciä ennen tilatietojen selvittämistä (oletus)
use the output format defined by FIELD_LIST, or print all fields if FIELD_LIST is omitted.
käytä POSIX-tulostemuotoa
kutsu synciä ennen tilatietojen selvittämistä
elide all entries insignificant to available space, and produce a grand total
rajoita tiedostojärjestelmien listaus tietynTYYPPIsiin
tulosta tiedostojärjestelmän tyyppi
rajoita tiedostojärjestelmien listaus muunTYYPPIsiin
(ei huomioida)
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Näyttöarvot ovat yksiköissä, joiden koko on ensimmäinen käytettävissä oleva KOKO --blocksize, ja DF_BLOCK_SIZE-, BLOCK_SIZE- ja BLOCKSIZE-ympäristömuuttujat. Muussa tapauksessa yksiköiden oletusarvo on 1 024 t ti :tä (tai 512, jos POSIXLY_CORRECT on määritetty).

SIZE-argumentti on kokonaisluku ja valinnainen yksikkö (esimerkki: 10K on 10*1024). Yksiköt ovat K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (tehot 1024) tai KB,MB,... (1000:n valtuudet). Binaarien etuliitteenä voidaan käyttää myös: KiB=K, MiB=M ja niin edelleen.

FIELD_LIST is a comma-separated list of columns to be included. Valid field names are: 'source', 'fstype', 'itotal', 'iused', 'iavail', 'ipcent', 'size', 'used', 'avail', 'pcent', 'file' and 'target' (see info page).

Kirjoittaneet Torbjorn Granlund, David MacKenzie ja Paul Eggert.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/df
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) df invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Jussi Larjo <larjo@cc.tut.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4