CHOWN(1) Корисничке наредбе CHOWN(1)

НАЗИВ

chown - change file owner and group

УВОД

chown [ОПЦИЈА]... [ВЛАСНИК][:[ГРУПА]] FILE...
chown [ОПЦИЈА]... --reference=РДАТОТЕКА ДАТОТЕКА...

ОПИС

This manual page documents the GNU version of chown. chown changes the user and/or group ownership of each given file. If only an owner (a user name or numeric user ID) is given, that user is made the owner of each given file, and the files' group is not changed. If the owner is followed by a colon and a group name (or numeric group ID), with no spaces between them, the group ownership of the files is changed as well. If a colon but no group name follows the user name, that user is made the owner of the files and the group of the files is changed to that user's login group. If the colon and group are given, but the owner is omitted, only the group of the files is changed; in this case, chown performs the same function as chgrp. If only a colon is given, or if the entire operand is empty, neither the owner nor the group is changed.

ОПЦИЈЕ

Измените власника и/или групу сваке ДАТОТЕКЕ у ВЛАСНИКА и/или ГРУПУ. Са --reference, измените власника и групу сваке ДАТОТЕКЕ у ону РДАТОТЕКЕ.

као опширно али извештава само при начињеним изменама
потискује већину порука грешака
исписује дијагнозу за сваку обрађену датотеку
утиче на упуту сваке симболичке везе (ово је основно), уместо на саму симболичку везу
утиче на симболичке везе уместо на неку упутну датотеку (корисно само на системима који могу да измене власништво симболичке везе)
мења власника и/или групу сваке датотеке само ако њихов тренутни власник и/или група одговарају овим наведеним овде. Једно може бити изостављено, у ком случају поклапање није потребно за изостављену особину
не сматра „/“ посебним (основно)
не успева да ради дубински над „/“
use RFILE's owner and group rather than specifying OWNER:GROUP values. RFILE is always dereferenced.
ради дубински над датотекама и директоријумима

Следеће опције мењају начин преласка хијерархије када је опција -R такође наведена. Ако је наведена више од једне, само последња има дејства.

ако је аргумент линије наредби симболичка веза ка директоријуму, прелази је
прелази сваку симболичку везу ка директору на коју наиђе
не прелази симболичке везе (основно)
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Власник је неизмењен ако недостаје. Група је неизмењена ако недостаје, али се мења у групу пријављивања ако је назначено са „:“ пратећи симболичког ВЛАСНИКА. ВЛАСНИК и ГРУПА могу бити бројевни као и симболички.

ПРИМЕРИ

Мења власника за „/u“ у „root“.
Слично, али такође мења групу у „staff“.
Мења власника за „/u“ и поддатотеке у „root“.

АУТОР

Написали су Дејвид Мек Кензи и Џим Мејерин.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

chown(2)

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/chown
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) chown invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4