CHOWN(1) Käyttäjän sovellukset CHOWN(1)

chown - change file owner and group

chown [VALITSIN]... [OMISTAJA][:[RYHMÄ]] TIEDOSTO...
chown [VALITSIN]... --reference=RTIED TIEDOSTO...

This manual page documents the GNU version of chown. chown changes the user and/or group ownership of each given file. If only an owner (a user name or numeric user ID) is given, that user is made the owner of each given file, and the files' group is not changed. If the owner is followed by a colon and a group name (or numeric group ID), with no spaces between them, the group ownership of the files is changed as well. If a colon but no group name follows the user name, that user is made the owner of the files and the group of the files is changed to that user's login group. If the colon and group are given, but the owner is omitted, only the group of the files is changed; in this case, chown performs the same function as chgrp. If only a colon is given, or if the entire operand is empty, neither the owner nor the group is changed.

Vaihda kunkin TIEDOSTOn omistajaksi ja/tai ryhmäksi OMISTAJA ja/tai RYHMÄ. Jos valitsin --reference on annettu, vaihda kunkin TIEDOSTOn omistajaksi ja ryhmäksi samat kuin VTIEDostolla.

kuten monisanaisuus, mutta ilmoita vain tehdyt muutokset
vaienna useimmat virheilmoitukset
näytä ilmoitus jokaisesta käsitellystä tiedostosta
vaikuttaa kunkin symbolisen linkin viitearvoon (tämä on oletus), eikä itse symbolista linkkiä
vaikuttaa symbolisiin yhteyksiin viitattujen tiedostojen sijaan (käyttökelpoinen vain järjestelmissä, joissa symlinkin omistajuutta voi muuttaa)
change the owner and/or group of each file only if its current owner and/or group match those specified here. Either may be omitted, in which case a match is not required for the omitted attribute
älä kohtele juurta (”/”) erityisesti (oletus)
estä rekursiivinen toiminta juuressa (”/”)
use RFILE's owner and group rather than specifying OWNER:GROUP values. RFILE is always dereferenced.
käsittele tiedostot ja hakemistot rekursiivisesti

Seuraavat valitsimet määräävät, miten hakemistorakennetta käydään läpi, jos valitsin -R on annettu. Jos useampi kuin yksi seuraavista on annettu, vain viimeinen on voimassa.

jos komentoriviargumentti on symbolinen linkki hakemistoon, seuraa sitä
seuraa jokaista hakemistoon osoittavaa symbolista linkkiä
älä seuraa symbolisia linkkejä (oletus)
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Jos omistaja puuttuu, sitä ei muuteta. Jos ryhmä puuttuu, se muutetaan kirjautumisryhmäksi siinä tapauksessa, että symbolisen OMISTAJAn perässä on ”:”. OMISTAJA ja RYHMÄ voivat olla joko numeerisia tai symbolisia.

Vaihda /u:n omistajaksi ”root”.
Sama kuin yllä, lisäksi ryhmäksi ”hlokunta”
Vaihda /u:n ja alitiedostojen omistajaksi ”root”.

Kirjoittaneet David MacKenzie ja Jim Meyering.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

chown(2)

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/chown
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) chown invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Jani Frilander <jani.frilander@mail.wwnet.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4