CHOWN(1) Brukerkommandoer CHOWN(1)

chown - change file owner and group

chown [VALG]... [EIER][:[GRUPPE]] FIL...
chown [VALG]... --reference=RFIL FIL...

This manual page documents the GNU version of chown. chown changes the user and/or group ownership of each given file. If only an owner (a user name or numeric user ID) is given, that user is made the owner of each given file, and the files' group is not changed. If the owner is followed by a colon and a group name (or numeric group ID), with no spaces between them, the group ownership of the files is changed as well. If a colon but no group name follows the user name, that user is made the owner of the files and the group of the files is changed to that user's login group. If the colon and group are given, but the owner is omitted, only the group of the files is changed; in this case, chown performs the same function as chgrp. If only a colon is given, or if the entire operand is empty, neither the owner nor the group is changed.

Endre eieren og/eller gruppetilhørigheten for hver FIL til EIER og/eller GRUPPE. Bruk --reference for å endre eier og gruppetilhørighet for FILene i henhold til RFIL.

Tilsvarer --verbose, men rapporterer kun endringer.
La være å skrive ut de fleste typer feilmeldinger.
Skriv ut diagnostikk for behandlede filer.
Endre lenkemål i stedet for symbolske lenker (standard).
Endre symbolske lenker i stedet for lenkemål (dette er bare nyttig på systemer som kan endre eierskap til symbolske lenker).
Eierskap til hver fil blir bare endret hvis gjeldende eier og/eller gruppe samsvarer med de som er angitt her. Du kan utelate en av verdiene, slik at det bare kreves samsvar med enten gjeldende gruppe eller eier.
Ikke gi «/» spesialbehandling (standard).
Avvis rekursiv behandling på stien «/».
use RFILE's owner and group rather than specifying OWNER:GROUP values. RFILE is always dereferenced.
Behandle filer og mapper rekursivt.

Følgende valg avgjør hvordan et hierarki blir gjennomgått når valget -R brukes. Hvis du gjør flere enn ett valg, er det bare det siste som gjelder.

Hvis et argument er en symbolsk lenke som peker på en mappe, skal mappa gjennomgås.
Gå gjennom hver symbolske lenke som dukker opp, og som peker på en mappe.
Ikke gå gjennom symbolske lenkemål (standard).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Eier forblir uendret hvis dette mangler. Det samme gjelder gruppetilhørighet, men sistnevnte endres til innloggingsgruppe hvis det impliseres av et «:» og deretter en symbolsk EIER. Både EIER and GRUPPE kan angis med tall- eller symbolverdier.

Endrer eierskapet på mappa «/u» til brukeren «root».
Som over, men endrer også gruppeeierskapet til gruppa «stab».
Endre eierskapet på mappa «/u», og alle filer og mapper inni «/u», til brukeren «root».

Skrevet av David MacKenzie og Jim Meyering.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

chown(2)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/chown
eller lokalt: info '(coreutils) chown invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4