BASENC(1) Корисничке наредбе BASENC(1)

НАЗИВ

basenc - Encode/decode data and print to standard output

УВОД

basenc [ОПЦИЈА]... [ДАТОТЕКА]

ОПИС

„basenc“ кодира или декодира ДАТОТЕКУ, или стандардни улаз, на стандардни излаз.

Без ДАТОТЕКЕ, или када је ДАТОТЕКА -, чита стандардни улаз.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

исто као програм „base64“ („RFC4648“ 4. одељак)
„file-“ и „url-safe“ „base64“ („RFC4648“ 5. одељак)
исто као програм „base32“ („RFC4648“ . одељак6)
проширени хекс алфабет „base32“ („RFC4648“ 7. одељак)
хекс кодирање („RFC4648“ 8. одељак)
ниска бита са највише важним битом (msb) прво
ниска бита са најмање важним битом (lsb) прво
декодира податке
када декодира, занемарује не-словне знакове
прелама кодиране редове након СТУБАЦА знакова (основно је 76). Користите 0 да искључите преламање реда
аскри85-слично кодирање („ZeroMQ“ спец:32/Z85); приликом кодирања, дужина улаза мора бити производ 4; приликом кодирања, дужина улаза мора бити производ 5
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Приликом декодирања, улаз може садржати нове редове као додатак бајтовима званичног алфабета. Користите --ignore-garbage да покушате да опоравите од свих других не-алфабетских бајтова у кодираном току.

$ printf '\376\117\202' | basenc --base64
/k+C
$ printf '\376\117\202' | basenc --base64url
_k-C
$ printf '\376\117\202' | basenc --base32
7ZHYE===
$ printf '\376\117\202' | basenc --base32hex
VP7O4===
$ printf '\376\117\202' | basenc --base16
FE4F82
$ printf '\376\117\202' | basenc --base2lsbf
011111111111001001000001
$ printf '\376\117\202' | basenc --base2msbf
111111100100111110000010
$ printf '\376\117\202\000' | basenc --z85
@.FaC

АУТОР

Написали су Симон Џозефсон и Асаф Гордон.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/basenc
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) basenc invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4