BASENC(1) Brugerkommandoer BASENC(1)

basenc - kod/afkod data og udskriv til standard-ud

basenc [FLAG]... [FIL]

Kod eller afkod FIL eller standard-ind med basenc, og udskriv til standard-ud.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

samme som programmet "base64" (RFC4648 afsnit 4)
fil- og url-sikker base64 (RFC4648 afsnit 5)
samme som programmet "base32" (RFC4648 afsnit 6)
base32 med udvidet hex-alfabet (RFC4648 afsnit 7)
hex-kodning (RFC4648 afsnit 8)
bitstreng med mest betydende bit (msb) først
bitstreng med mindst betydende bit (lsb) først
afkod data
ignorer ikke-alfabetiske tegn når der afkodes
ombryd kodede linjer efter KOLONNER tegn (normalt 76). Brug 0 for at slå linjeombrydning fra
ascii85-agtig kodning (ZeroMQ spec:32/Z85); ved kodning skal inputlængde være multiplum af 4; ved afkodning skal inputlængde være multiplum af 5
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Under afkodning må inddata indeholde linjeskiftstegn ud over de byte som findes i det formelle base32-alfabet. Brug --ignore-garbage for at forsøge at fortsætte på trods af andre ikke-alfabetiske byte i den kodede strøm.

$ printf '\376\117\202' | basenc --base64
/k+C
$ printf '\376\117\202' | basenc --base64url
_k-C
$ printf '\376\117\202' | basenc --base32
7ZHYE===
$ printf '\376\117\202' | basenc --base32hex
VP7O4===
$ printf '\376\117\202' | basenc --base16
FE4F82
$ printf '\376\117\202' | basenc --base2lsbf
011111111111001001000001
$ printf '\376\117\202' | basenc --base2msbf
111111100100111110000010
$ printf '\376\117\202\000' | basenc --z85
@.FaC

Skrevet af Simon Josefsson og Assaf Gordon.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/da.html

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/basenc
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) basenc invocation'

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

januar 2024 GNU coreutils 9.4