DIFF(1) Comenzi utilizator DIFF(1)

diff - compară fișierele linie cu linie

diff [OPȚIUNE]... FIȘIERELE

Compară FIȘIERELE linie cu linie.

Argumentele obligatorii pentru opțiunile lungi sunt de asemenea obligatorii pentru opțiunile scurte.

afișează un diff normal (modul implicit)
raportează doar dacă fișierele diferă
raportează când două fișiere sunt identice
afișează NUM (implicit 3) linii de context copiat
afișează NUM (implicit 3) linii de context unificat
afișează un script ed
afișează un diff în format RCS
afișează pe două coloane
afișează cel mult NUM (implicit 130) coloane imprimate
afișează doar coloana din stânga a liniilor comune
nu afișează liniile comune
afișează în ce funcție C se află fiecare modificare
-F, --show-function-line=ExpReg
afișează linia cea mai recentă ce se potrivește cu ExpReg
utilizează ETICHETA în loc de numele fișierului și la marca de timp (se poate repeta)
expandează tabulatorii la spatii la ieșire
face ca tabulatorii să se alinieze, adăugând în față un tabulator
tabulatorul se oprește la fiecare NUM (implicit 8) coloane de imprimare
suprimă spațiul sau tabulația înaintea liniilor goale de ieșire
trece ieșirea prin „pr” pentru a o pagina
compară recursiv orice subdirector întâlnit
nu urmează legăturile simbolice
-N, --new-file
tratează fișierele lipsă ca goale
tratează primele fișierele lipsă ca goale
ignoră diferențele dintre majuscule și minuscule când se compară numele de fișiere
ia în calcul diferențele dintre majuscule și minuscule când se compară numele de fișiere
exclude fișierele care se potrivesc MODELului
exclude fișierele care se potrivesc oricărui model din FIȘIER
începe cu FIȘIER când se compară directoare
compară FIȘIER1 cu toți operanzii; FIȘIER1 poate să fie un director
compară toți operanzii cu FIȘIER2; FIȘIER2 poate să fie un director
ignoră diferențele dintre majuscule și minuscule din conținutul fișierului
-E, --ignore-tab-expansion
ignoră modificările din cauza expandării tabulatorului
ignoră spațiul în alb la sfârșit de linie
ignoră schimbările din cantitatea de spațiu în alb
ignoră toate spațiile în alb
ignoră schimbările unde toate liniile sunt goale
ignoră modificările din toate liniile care se potrivesc cu ExpReg
tratează toate fișierele ca fiind de text
elimină returul de caret din intrarea dată
generează un fișier combinat ce afișează diferențele cu „#ifdef NAME”
formatul de intrare GTYPE se grupează cu GFMT
formatează toate liniile de intrare cu LFMT
formatează liniile de intrare LTYPE cu LFMT
Aceste opțiuni de format oferă un control fin asupra rezultatului
de diff, generalizând -D/--ifdef.
GTYPE este precum LTYPE sau „changed” (schimbat).
GFMT poate conține, doar:
%<
linii din FIȘIER1
%>
linii din FIȘIER2
%=
linii comune lui FIȘIER1 și FIȘIER2
%[-][LĂȚIME][.[PRECIZIE]]{doxX}LITERA
specificații stil «printf» pentru LITERA
LITERA(ele) sunt după cum urmează pentru grup nou, (literă mică pentru grup vechi):
primul număr de linie
ultimul număr de linie
numere de linii = L-F+1
F-1
L+1
%(A=B?T:E)
dacă A este egal cu B atunci T altfel E
LFMT poate conține, doar:
%L
conținut de linie
%l
conținut de linie, excluzând orice caracter de linie nouă final
%[-][LĂȚIME][.[PRECIZIE]]{doxX}n
specificații stil «printf» pentru introducerea numărului de linie
Atât GFMT cât și LFMT pot să conțină:
%%
%
%c'C'
caracterul singular C
%c'\OOO'
caracterul cu codul octal OOO
caracterul C (celelalte caractere se reprezintă pe ele însele)
se străduiește să găsească un grup mai mic de schimbări
reține NUM linii de prefix și sufix comun
presupune că fișierele sunt mari și că modificările sunt multe, mici și împrăștiate
colorează ieșirea CÂND poate să fie „never”(niciodată), „always”(întotdeauna), sau „auto”; dată fără argumente, --color înseamnă --color=„auto”
paleta de culori ce se utilizează când --color este activă; PALETA este o listă separată prin două puncte(:) de capacități «terminfo»
afișează acest mesaj de ajutor și iese
afișează informațiile despre versiune și iese

FIȘIERE sunt „FIȘIER1 FIȘIER2” sau „DIR1 DIR2” sau „DIR FIȘIER” sau „FIȘIER DIR”. Dacă --from-file sau --to-file sunt precizate, nu există restricții pentru FIȘIER(e). Dacă un FIȘIER este „-”, se citește intrarea standard. Starea de ieșire este 0 dacă intrările sunt aceleași, 1 dacă sunt diferite și 2 dacă sunt probleme.

Scris de Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman și Stuart Kemp.

Raportați erorile la: bug-diffutils@gnu.org
Pagina principală a GNU diffutils: https://www.gnu.org/software/diffutils/
Ajutor general pentru utilizarea software-ului GNU: https://www.gnu.org/gethelp/

Drepturi de autor © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licența GPLv3+: GNU GPL versiunea 3 sau ulterioară https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Acesta este software liber: sunteți liber să-l modificați și să-l redistribuiți. Nu există NICIO GARANȚIE, în limitele prevăzute de lege.

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

Documentația completă pentru diff este menținută ca un manual Texinfo. Dacă programele info(1) și diff sunt instalate corect pe sistemul dumneavoastră, comanda

info diff

ar trebui să vă permită accesul la manualul complet.

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Eugen Hoanca <eugenh@urban-grafx.ro>, Laurențiu Buzdugan <lbuz@rolix.org> și Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

mai 2023 diffutils 3.10