catopen(3) Library Functions Manual catopen(3)

catopen, catclose - deschide/închide un catalog de mesaje

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <nl_types.h>
nl_catd catopen(const char *name, int flag);
int catclose(nl_catd catalog);

Funcția catopen() deschide un catalog de mesaje și returnează un descriptor de catalog. Descriptorul rămâne valabil până când se execută catclose() sau execve(2). În cazul în care se utilizează un descriptor de fișier pentru a implementa descriptorii de catalog, atunci se va configura fanionul FD_CLOEXEC.

Argumentul name specifică numele catalogului de mesaje care trebuie deschis. Dacă name specifică o rută absolută (adică, conține un '/'), atunci name specifică un nume de rută pentru catalogul de mesaje. În caz contrar, se utilizează variabila de mediu NLSPATH cu name înlocuit cu %N (a se vedea locale(7)). Nu este specificat dacă NLSPATH va fi utilizată atunci când procesul are privilegii de root. Dacă NLSPATH nu există în mediul înconjurător sau dacă un catalog de mesaje nu poate fi deschis în niciuna dintre rutele specificate de acesta, atunci se utilizează o rută definită de implementare. Această ultimă rută implicită poate depinde de configurația regională LC_MESSAGES atunci când argumentul flag este NL_CAT_LOCALE și de variabila de mediu LANG atunci când argumentul flag este 0. Schimbarea părții LC_MESSAGES din configurația regională poate invalida descriptorii de cataloage deschise.

Argumentul flag la catopen() este utilizat pentru a indica sursa pentru limba care urmează să fie utilizată. Dacă este configurat la NL_CAT_LOCALE, atunci se va utiliza configurația regională curentă pentru LC_MESSAGES. În caz contrar, se va utiliza variabila de mediu LANG.

Funcția catclose() închide catalogul de mesaje identificat de catalog. Aceasta invalidează orice referințe ulterioare la catalogul de mesaje definit de catalog.

Funcția catopen() returnează un descriptor de catalog de mesaje de tip nl_catd în caz de succes. În caz de eșec, aceasta returnează (nl_catd) -1 și configurează errno pentru a indica eroarea. Valorile posibile ale erorii includ toate valorile posibile pentru apelul open(2).

Funcția catclose() returnează 0 în caz de succes sau -1 în caz de eșec.

Poate fi sursa configurației regionale LC_MESSAGES și, prin urmare, determină limba de utilizat dacă flag este configurat la NL_CAT_LOCALE.
Limba care trebuie utilizată în cazul în care flag este 0.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
catopen() Siguranța firelor MT-Safe env
catclose() Siguranța firelor MT-Safe

Descrierea de mai sus este cea din POSIX.1. Valoarea glibc pentru NL_CAT_LOCALE este 1. Ruta implicită variază, dar, de obicei, caută un număr de locuri sub /usr/share/locale.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001.

catgets(3), setlocale(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06