catgets(3) Library Functions Manual catgets(3)

catgets - obține un mesaj dintr-un catalog de mesaje

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <nl_types.h>
char *catgets(nl_catd catalog, int număr_set, int număr_mesaj,
              const char *mesaj);

catgets() citește mesajul numărul_mesajului, din setul numărul_setului, din catalogul de mesaje identificat de catalog, unde catalog este un descriptor de catalog returnat în urma unui apel anterior la catopen(3). Al patrulea argument, mesaj, indică un șir de mesaj implicit care va fi returnat de catgets() în cazul în care catalogul de mesaje identificat nu este disponibil în prezent. Textul mesajului este conținut într-o zonă tampon internă și trebuie copiat de către aplicație în cazul în care trebuie salvat sau modificat. Șirul returnat se termină întotdeauna cu un octet nul ('\0').

În caz de succes, catgets() returnează un indicator către o zonă tampon internă care conține șirul de mesaje cu terminație nulă. În caz de eșec, catgets() returnează valoarea mesajului.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
catgets() Siguranța firelor MT-Safe

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001.

Funcția catgets() este disponibilă numai în libc.so.4.4.4.4c și versiunile ulterioare.

Ghidul de portabilitate X/Open din ianuarie 1987 specifică o returnare de eroare mai subtilă: mesajul este returnat dacă catalogul de mesaje specificat de catalog nu este disponibil, în timp ce un șir gol este returnat atunci când catalogul de mesaje este disponibil, dar nu conține mesajul specificat. Aceste două posibile returnări de eroare par să fie eliminate în SUSv2 în favoarea returnării întotdeauna a mesajului.

catopen(3), setlocale(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06