catgets(3) Library Functions Manual catgets(3)

catgets - pobranie komunikatu z katalogu komunikatów

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <nl_types.h>
char *catgets(nl_catd katalog, int numer_zbioru, int numer_komunikatu,
              const char *komunikat);

catgets() reads the message message_number, in set set_number, from the message catalog identified by catalog, where catalog is a catalog descriptor returned from an earlier call to catopen(3). The fourth argument, message, points to a default message string which will be returned by catgets() if the identified message catalog is not currently available. The message-text is contained in an internal buffer area and should be copied by the application if it is to be saved or modified. The return string is always terminated with a null byte ('\0').

Jeśli funkcja catgets() zakończy się pomyślnie, zwraca wskaźnik do obszaru bufora zawierającego łańcuch z komunikatem zakończonym bajtem null. Jeśli funkcja catgets() zawiedzie, zwraca wartość komunikat.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
catgets() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001.

The catgets() function is available only in libc.so.4.4.4c and above.

The Jan 1987 X/Open Portability Guide specifies a more subtle error return: message is returned if the message catalog specified by catalog is not available, while an empty string is returned when the message catalog is available but does not contain the specified message. These two possible error returns seem to be discarded in SUSv2 in favor of always returning message.

catopen(3), setlocale(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06