BASENAME(1) Användarkommandon BASENAME(1)

basename — rensa bort katalog och suffix från filnamn

basename NAMN [ÄNDELSE]
basename FLAGGA... NAMN...

Skriv NAMN med eventuella inledande sökvägskomponenter borttagna. Tag bort eventuell specificerad ÄNDELSE.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Stöd flera argument och behandla varje som ett NAMN.
Ta bort ett avslutande ÄNDELSE, implicerar -a.
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

-> ”sort”
-> ”stdio”
-> ”stdio”
-> ”str1” följt av ”str2”

Skrivet av David MacKenzie.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

dirname(1), readlink(1)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/basename
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) basename invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4