DIRNAME(1) Användarkommandon DIRNAME(1)

dirname - strip last component from file name

dirname [FLAGGA] NAMN...

Skriv ut NAMN med dess sista snedstrecksfria komponent och avslutande snedstreck borttagna; om NAMN inte innehåller några /, skriv ”.” (som betyder aktuell katalog).

Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

-> ”/usr”
-> ”dir1” följt av ”dir2”
-> ”.”

Skrivet av David MacKenzie och Jim Meyering.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

basename(1), readlink(1)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/dirname
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) dirname invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

april 2022 GNU coreutils 9.1