BASENAME(1) Brukerkommandoer BASENAME(1)

basename - strip directory and suffix from filenames

basename NAVN [SUFFIKS]
basename VALG... NAVN...

Skriv ut NAVN uten evt. ledende mappekomponent(er). SUFFIKS kan også fjernes.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Slå på støtte for flere argumenter og behandle alle som NAVN.
remove a trailing SUFFIX; implies -a
Separat utskrift med NUL i stedet for ny linje.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

-> «sort»
-> «stdio»
-> «stdio»
-> «str1» etterfulgt av «str2»

Skrevet af David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

dirname(1), readlink(1)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/basename
eller lokalt: info '(coreutils) basename invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4